Phòng Nhân Sự cập nhật thông tin các vị trí công ty đang cần tuyển dụng, chia sẻ văn hóa làm việc, đồng hành cùng ứng viên trên con đường phát triển sự nghiệp tại công ty.

Với nhiều dự án lớn đang và sắp triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Nhân Sự chúng tôi vẫn tiếp tục chiêu mộ nhân tài cho các vị trí sau: