CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ PARK 6 CHO THUÊ MỚI NHẤT

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ PARK 6 CHO THUÊ MỚI NHẤT

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ PARK 6 CHO THUÊ MỚI NHẤT

CĂN HỘ 4 PHÒNG NGỦ PARK 6 CHO THUÊ MỚI NHẤT