CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ CENTRAL 3 CHO THUÊ MỚI NHẤT

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ CENTRAL 3 CHO THUÊ MỚI NHẤT

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ CENTRAL 3 CHO THUÊ MỚI NHẤT