CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ CENTRAL 1 CHO THUÊ MỚI NHẤT

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ CENTRAL 1 CHO THUÊ MỚI NHẤT

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ CENTRAL 1 CHO THUÊ MỚI NHẤT

CĂN HỘ 4 PHÒNG NGỦ CENTRAL 1 CHO THUÊ MỚI NHẤT