CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ PARK 6 BÁN MỚI NHẤT

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ PARK 6 BÁN MỚI NHẤT

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ PARK 6 BÁN MỚI NHẤT

CĂN HỘ 4 PHÒNG NGỦ PARK 6 BÁN MỚI NHẤT