CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ CENTRAL 2 BÁN MỚI NHẤT

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ CENTRAL 2 BÁN MỚI NHẤT

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ CENTRAL 2 BÁN MỚI NHẤT

CĂN HỘ 4 PHÒNG NGỦ CENTRAL 2 BÁN MỚI NHẤT