Bài viết

Đà tăng giá nhà tại Anh tiếp tục có xu hướng chững lại

Theo Hội đồng Người cho vay thế chấp (CML), các số liệu riêng rẽ cho thấy cho vay thế chấp đã giảm đáng kể trong tháng Hai. Ông Paul Smee, Tổng Giám đốc CML, cho rằng một trong số những nguyên…