Bài viết

Nhiều dự án đô thị và giáo dục đào tạo ở Vĩnh Phúc bị bỏ hoang

Hàng loạt dự án trường đại học như Dự án Đại học Dầu khí, Trường Đại học Trưng Vương, ở xã Kim Long, huyện Tam Dương; Dự án trường quốc tế Uniscampus - trường đa cấp tại phường…