Bài viết

Đường chông gai của cô chủ tiệm váy cưới 3 lần trượt đại học

. Sau đó, xe máy của tôi lại còn chết máy khiến tôi phải dắt bộ suốt một đoạn dài trong cái đói, cái mệt và cái lạnh. Chủ thương hiệu áo cưới lamnhistudio Vũ Thị Mai Anh. Tôi cầu kỳ trong…