Bài viết

Thị trường bất động sản: 3 yếu tố thu hút nhà đầu tư ngoại

. Trong 6 tháng đầu năm 2015, nếu xét theo loại hình đầu tư thì 2% các nhà đầu tư bất động sảnnhắm đến thị trường nhà ở, 67% các nhà đầu tư nhắm đến phát triển các dự án lớn,…