Bài viết

Bất động sản 24h: Nhà đầu tư “bỏ” thành phố, đầu tư tỉnh lẻ

Không lâu sau khi công bố đầu tư vào dự án FLC Samson…