Bài viết

Gánh nợ của Tasco lớn đến đâu?

. – Khoản vay dài hạn tại BIDV Nam Hà Nội được tất toán trong năm 2015, hợp đồng vay năm 2008 (gồm cả VND và ngoại tệ quy đổi) 33,8 tỷ đồng, thời hạn vay 7 năm, thời hạn trả nợ gốc 5 năm, ân hạn 2 năm kể từ khi giải ngân khoản vay đầu tiên nhưng không vượt quá thời gian xây dựng của dự án. – Vay dài hạn tại BIDV Nam Định từ 3/2015, số tiền vay tối đa 970 tỷ đồng, thời hạn vay 60 tháng, ân hạn tối đa 24 tháng kể từ khi giải ngân khoản vay đầu tiên; thời gian trả nợ là 36 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian ân hạn. – Khoản vay dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – CN Nam Định từ 8/2008, số tiền vay tối đa 236,7 tỷ đồng, thời hạn 15 năm, thời gian trả nợ gốc 13 năm, ân hạn 2 năm. – Vay dài hạn tại BIDV Nam Định từ 11/2013, số tiền vay tối đa 1

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2015, chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2015, tài sản của Tasco đã giảm tới 426 tỷ đồng, đạt mức 5.787 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I/2015.

Tổng nợ phải trả của Tasco tính đến 31/3 đã lên tới 4.454 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần vốn chủ sở hữu 1.333 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 887,5 tỷ đồng và nợ dài hạn 3.566 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn 887,5 tỷ đồng của Tasco:

Các khoản vay ngắn hạn được đảm bảo bằng một phần tài sản và các khoản thu theo các hợp đồng kinh tế được ký kết giữa Tasco và các chủ đầu tư. Cụ thể bao gồm:

– Vay ngắn hạn Ngân hàng BIDV – CN Nam Định, mức dư nợ tối đa 209 tỷ đồng, giới hạn tín dụng đến ngày 30/6/2015.

– Vay ngắn hạn Ngân hàng BIDV – CN Nam Hà Nội, mức dư nợ tối đa 133 tỷ đồng, giới hạn tín dụng đến 30/6/2015

– Vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Dầu Khí – CN Thăng Long, mức dư nợ tối đa 120 tỷ đồng, áp dụng lãi suất thả nổi, thay đổi 1 tháng/lần.

– Vay ngắn hạn tại Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu, mức dư nợ tối đa 2 tỷ đồng, áp dụng lãi suất thả nổi, thay đổi 1 tháng/ 1 lần.

– Khoản vay dài hạn tại BIDV Nam Hà Nội được tất toán trong năm 2015, hợp đồng vay năm 2008 (gồm cả VND và ngoại tệ quy đổi) 33,8 tỷ đồng, thời hạn vay 7 năm, thời hạn trả nợ gốc 5 năm, ân hạn 2 năm kể từ khi giải ngân khoản vay đầu tiên nhưng không vượt quá thời gian xây dựng của dự án.

 Tasco cũng đang mắc kẹt ở khu đô thị Vân Canh 

Nợ dài hạn 3.566 tỷ đồng của Tasco:

Nợ dài hạn của Tasco chủ yếu là các khoản vay dài hạn tại các ngân hàng để thực hiện các dự án BT và BOT. Bao gồm các khoản vay cụ thể sau:

– Khoản vay dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – CN Nam Định từ 8/2008, số tiền vay tối đa 236,7 tỷ đồng, thời hạn 15 năm, thời gian trả nợ gốc 13 năm, ân hạn 2 năm. 

– Vay dài hạn Ngân hàng Phát triển Việt Nam – CN Nam Định từ 1/2014, số tiền vay tối đa 173 tỷ đồng, thời hạn vay 120 tháng, thời gian trả nợ gốc 114 tháng, ân hạn 6 tháng.

– Vay dài hạn Ngân hàng Phát triển Việt Nam – CN Nam Định từ 9/2009, số tiền vay tối đa 255 tỷ đồng, thời hạn 15 năm, ân hạn tối đa 36 tháng.

– Vay dài hạn tại BIDV Nam Định từ 3/2015, số tiền vay tối đa 970 tỷ đồng, thời hạn vay 60 tháng, ân hạn tối đa 24 tháng kể từ khi giải ngân khoản vay đầu tiên; thời gian trả nợ là 36 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian ân hạn. Lãi suất vay áp dụng lãi suất vay thả nổi tại thời điểm giải ngân với mức lãi suất theo thông báo của ngân hàng và điều chỉnh 3 tháng/1 lần kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến Khu đô thị mới Xuân Phương (điểm cuối giao với đường 70). 

– Vay dài hạn tại BIDV Nam Định từ 11/2013, số tiền vay tối đa 1.531 tỷ đồng, thời hạn 19,5 năm, ân hạn tối đa 30 tháng kể từ khi giải ngân khoản vay đầu tiên nhưng không vượt quá thời gian xây dựng dự án. Lãi suất vay thả nổi, điều chỉnh 3 tháng/lần. 
– Và các khoản vay khác.
GIA CÁT