Bài viết

Ở khu nhà tập thể trong lòng Hà Nội vừa đi vệ sinh vừa... đội nón

Qua quan sát của phóng viên, các dầm chịu lực tầng 2, 3, 4 đều đã nứt và yếu, tường nhà và trần bong tróc nhiều, nhà vệ sinh chung ẩm thấp, dột nát, trần ngấm nước từ nhà vệ sinh xuống…