Bài viết

Địa ốc London... sốt sình sịch!

Theo Christian Candy, người sáng lập Tập đoàn CPC, một tập đoàn hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản - tài chính - đầu tư, vào tháng 5/2014, một số căn hộ penthouse ở One Hyde Park, thuộc…