Bài viết

Dự án B6 Giảng Võ nhiều năm "đắp chiếu", dân mong sớm có nhà

Theo ông Nguyễn Hữu Tâm - đại diện Công ty Mefrimex,…