Bài viết

Dự án B6 Giảng Võ nhiều năm "đắp chiếu", dân mong sớm có nhà

Theo ông Nguyễn Hữu Tâm - đại diện Công ty Mefrimex, Công ty đang xin phép các cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án và đang xin phép điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư…