Bài viết

Quý II/2015, thị trường căn hộ TP.HCM tiêu thụ hơn 5.000 căn

. HCM quý II/2015 của Savills Việt Nam cho thấy, trong quý II/2015, 11 dự án mới và các giai đoạn mới của 8 dự án hiện hữu mở bán hơn 9. 700 căn hộ, tăng 47% theo quý và 138% theo năm. Công suất thuê…