Bài viết

Quý II/2015, thị trường căn hộ TP.HCM tiêu thụ hơn 5.000 căn

. HCM quý II/2015 của Savills Việt Nam cho thấy, trong…