Bài viết

Bất động sản quản lý nguồn vốn tốt để phát triển bền vững

Bà Phan Thị Ánh Tuyết, Tổng Giám đốc công ty CP Đầu tư Thảo Điền – chủ đầu tư dự án cho biết “Với cơ chế quản lý nguồn vốn chặt chẽ như vậy, các khách hàng mua nhà của Thảo Điền…