Bài viết

“Dọn dẹp” 25 nghìn tỷ nợ xấu bất động sản: Liệu có khả thi?

. Báo cáo mới nhất của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), tính lũy kế đến ngày 20/6/2015, tổng giá trị tồn kho bất động sản trên cả nước còn khoảng 65. 273…