Bài viết

Doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất: “Quýt làm cam chịu”

. Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội, địa bàn có số lượng dự án nợ tiền sử dụng đất nhiều nhất là quận Thanh Xuân với 15 dự án, tiếp đến là quận Cầu Giấy với 12 dự án, quận Hoàng…