Bài viết

Nhức nhối nhiều sai phạm của loạt đại gia bất động sản

. Điều nghịch lý này đang diễn ra tại dự án nhà ở xã hội Ecohome 2 (Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Điều nghịch lý này đang diễn ra tại dự án nhà ở…