Bài viết

Đất vàng B6 Giảng Võ sang tay nhiều lần lại về với chủ cũ

. Mâu thuẫn lợi ích giữa cư dân và Công ty ICT chưa tìm được nút gỡ thì Công ty Đầu tư xây lắp và thương mại 36 - Bộ Quốc phòng (Gọi tắt là công ty 36) “nhảy” vào và nhanh chóng chấp thuận…