Bài viết

Nhà ở xã hội cho người… giàu?

Đơn cử, căn hộ NƠXH 90m² không được có ít hơn…