Bài viết

Nhà đầu tư ngoại nhòm ngó dự án cao cấp

. Mặc dù chưa thể có đánh giá chính xác bởi còn…

Nhà đầu tư ASEAN rót gần 20 tỷ USD vào bất động sản Việt Nam

. Nếu xét theo hình thức đầu tư, các dự án FDI…

Cải cách trong lĩnh vực quy hoạch: Gỡ rào cản cho nhà đầu tư

Sau khi các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu…

Cạnh tranh mua sân bay - Nhà đầu tư giữ chỗ?

Dự kiến, khả năng sử dụng nguồn vốn ngân sách…

Bất động sản thương mại Mỹ, Canada hút nhà đầu tư Châu Á

Trong đó, khối lượng đầu tư từ nhà đầu tư Châu…

Nhà đầu tư vẫn lưỡng lự với kênh bất động sản

Với kênh đầu tư bất động sản, theo chuyên gia…