Bài viết

Trái đắng nhà đất Nhà Bè

. Nhìn quy mô rộng lớn, công trình đồ sộ này, tôi…