Bài viết

Bộ Giáo dục điều tra hacker làm lọt đề Ngoại ngữ lên mạng

. Trong buổi họp báo sau môn thi cuối, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, Cục trưởng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Mai Văn Trinh cùng trả lời những câu hỏi của báo chí xung quanh kỳ…