Bài viết

Bất động sản nghỉ dưỡng: Kênh đầu cơ của giới nhiều tiền?

* Nếu giá bán BĐS nghỉ dưỡng của VN thấp hơn các…