Bài viết

Hồi sinh kênh Tân Hóa - Lò Gốm: Dân vẫn liều về sống trong 'tháp nghiêng'

Có 1. 547 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó di dời toàn bộ là 817 trường hợp, ảnh hưởng một phần là 730 trường hợp; có 225 hộ nhận quỹ nhà tái định cư theo phân bổ của thành phố và…