Bài viết

Đồng Nai: Duyệt quy hoạch 1/500 Khu dân cư Phước Tân với diện tích gần 50ha

Đất xây dựng nhà ở có tổng diện tích 208. 146m2,…