Bài viết

“Săn” khách ngoại mua nhà

. Để thu hút khách, giới bán nhà trong nước đã…