Bài viết

31 hộ dân bỗng dưng được nhận hơn 9 tỉ đồng... trên giấy

Ông Nguyễn Văn Bổng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh…