Bài viết

Vụ JTC hối lộ: Nhật yêu cầu bên VN hoàn trả tiền 'lót tay'

Trả lời câu hỏi của báo giới liên quan đến vụ…