Bài viết

Bất động sản nghỉ dưỡng: Kênh đầu cơ của giới nhiều tiền?

* Nếu giá bán BĐS nghỉ dưỡng của VN thấp hơn các nước trong khu vực, dễ khiến các nhà đầu tư quan ngại về chất lượng sản phẩm cũng như các dịch vụ tiện tích đi kèm?. Nhưng điểm quan…