Bài viết

Giao dịch đất nền chưa hết ảm đạm

. Cũng theo ông, một số chủ đầu tư chưa chính thức…

Quý 1: Giao dịch căn hộ tăng đột biến

Trong giai đoạn 2007 – 2008, khi giá bán đạt mức…

Giao dịch mua bán nhà đất: Rủi ro vẫn rình rập

Ai cũng nắm rất rõ quy trình đó, cộng thêm nỗ lực…