Bài viết

Giá gạch ống xây dựng liên hồi tăng nhanh

Tháng 6/2015, giá thành gạch ống tuynen đã tăng ít nhất ba lần, tổng mức tăng thêm  đến 300 - 350 đồng/viên, mức kỷ lục từ trước đến nay  đối với thị trường  gạch ống xây dựng, thông…