Bài viết

TS. Phạm Sỹ Liêm: “Dự án bất động sản cố tình không nộp thì Cục Thuế chịu à?”

. Nếu không, ngành thuế sẽ phải có chế tài cụ thể, thậm chí đơn cử như việc có thể lấy một ít căn hộ tịch thu hẳn hỏi của dự án để trả nợ thuế, chứ không để các doanh nghiệp,…