Bài viết

Đồng Nai: Duyệt quy hoạch 1/500 Khu dân cư Phước Tân với diện tích gần 50ha

Đất xây dựng nhà ở có tổng diện tích 208. 146m2, gồm Chung cư 15. 441 m2, Chung cư kết hợp thương mại dịch vụ 6. 550 m2, Nhà ở liên kế 101. 649 m2, Nhà ở liên kế vườn 11. 224 m2, Nhà ở biệt…