Bài viết

Doanh nghiệp địa ốc ứng phó thế nào khi VND giảm giá?

. Bà Võ Thị Dịu Hiền, Phó tổng giám đốc Công…

Địa ốc bước vào cuộc đua săn khách ngoại

. Đầu tháng 7, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất…

Địa ốc lo chưa sốt đã vội đóng băng

. "Các yếu tố này cộng hưởng với nhau đang tạo…

Doanh nghiệp địa ốc hết thời ăn xổi

Điểm mặt kể tên những dự án khủng, có thể tạo…

Địa ốc London... sốt sình sịch!

Theo Christian Candy, người sáng lập Tập đoàn CPC,…