Bài viết

Thị trường bất động sản đang khởi sắc hay 'đòn gió'?

Cụ thể, hiện DA Vinhomes Centrar Park miễn phí dịch vụ 10 năm; DA Masteri Thảo Điền giảm giá 7% khi khách hàng thanh toán một lần, hỗ trợ lãi suất vay 4,9% cố định trong sáu tháng, 6,9% cố định…