Bài viết

Cho thuê P2 Vinhomes 2 phòng ngủ lầu cao view sông không nội thất $850

Central Park cho thuê P2 căn 3 phòng ngủ không nội thất view sông $950

Cho thuê Vinhomes Park2 căn 2 phòng ngủ lầu 32 view sông nhà trống $800

Cho thuê Vinhomes Central Park P2 3 phòng ngủ tầng 9 đủ nội thất $1100

Vinhomes cho thuê Park 2 3 phòng ngủ view sông full nội thất 1200 USD

Park 2 Vinhomes cho thuê 2 phòng ngủ lầu 34 nhà trống view sông 750USD

Giá rẻ nhất cho thuê 2 phòng ngủ 89m2 Park 2 tầng 36 full nội thất $800

Vinhomes toà Park 2 cho thuê 3 phòng ngủ tầng 10 nhà trống 1000 USD/th

Vinhomes Central Park cho thuê 2 phòng ngủ P2 tầng 33 nhà trống 750USD

Central Park cho thuê P2 4 phòng ngủ 187m2 tầng 28 nhà trống 2000 USD

Vinhomes Central Park cho thuê P2 2 phòng ngủ tầng 26 nhà trống 800USD

Toà Park 2 cho thuê 2 phòng ngủ lầu 25 nội thất cơ bản view sông $750