Bài viết

Hà Nội: Nghịch lý một chỗ đỗ xe 10m2 giá gần...1 tỷ đồng

. Bộ Xây dựng đang tổ chức lấy ý kiến của người dân về Thông tư Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư để hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở mới, có hiệu lực từ ngày 1/7 vừa…