Bài viết

Hà Nội: Nghịch lý một chỗ đỗ xe 10m2 giá gần...1 tỷ đồng

. Bộ Xây dựng đang tổ chức lấy ý kiến của người…