Bài viết

Tháp dầu khí cao nhất Việt Nam: Biểu tượng 1 tỷ USD 'chết yểu'

. Năm 2010, khi thị trường bất động sản đón nhận…