Bài viết

Nhà đầu tư ngoại nhòm ngó dự án cao cấp

. Mặc dù chưa thể có đánh giá chính xác bởi còn…

Nhà giàu Myanmar khát căn hộ cao cấp

. Chỉ đến xem mô hình dự án tại văn phòng của…

Căn hộ Hà Nội: Cao cấp cháy hàng, giá rẻ ảm đạm

. Trong thời gian tới, cơ sở hạ tầng được dự…