Bài viết

Nới điều kiện cải tạo chung cư cũ: Hà Nội sẽ ngày càng "tắc" và "ngột ngạt"

Chính quyền thành phố phải có sự rà soát và lập ra kế hoạch toàn diện cho tất cả các chung cư, xác định rằng về mặt quy hoạch, chung cư nào được phép nâng tầng, chung cư nào giữ nguyên…