Bài viết

43% các nhà bán lẻ có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại châu Á - Thái Bình Dương

Jonathan Hsu, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu thị trường, CBRE châu Á cho biết Những thách thức đang diễn ra mà các nhà bán lẻ phải đối mặt, từ sự leo thang chi phí, bán lẻ hiện đại đa kênh (omni-channels)…