Bài viết

Bộ Xây dựng phản hồi về thủ tục vay tiền từ gói 30.000 tỷ đồng

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có những văn bản giải đáp các vướng mắc phát sinh, đồng thời Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 18/2013/TT-BXD…