Bài viết

Có nên bán vàng mua USD lúc này?

. Điều băn khoăn là nếu mua USD, tôi không biết mua…