Bài viết

Mặt bằng bán lẻ rớt giá mạnh

. Ghi nhận của Cushman & Wakefield Việt Nam cho thấy,…