Bài viết

Đất vàng B6 Giảng Võ sang tay nhiều lần lại về với chủ cũ

. Mâu thuẫn lợi ích giữa cư dân và Công ty ICT chưa tìm được nút gỡ thì Công ty Đầu tư xây lắp và thương mại 36 - Bộ Quốc phòng (Gọi tắt là công ty 36) “nhảy” vào và nhanh chóng chấp thuận…

Dự án B6 Giảng Võ nhiều năm "đắp chiếu", dân mong sớm có nhà

Theo ông Nguyễn Hữu Tâm - đại diện Công ty Mefrimex, Công ty đang xin phép các cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án và đang xin phép điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư…