Bài viết

TP.HCM: 10 năm dân không được tái định cư

Khu vực bố trí tái định cư chưa hoàn thiện cơ…