VỊ TRÍ CÁC CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ – MÀU XANH DƯƠNG

CĂN HỘ THỨ 1

– Toà Central 3, tầng 15 căn số 02 diện tích 117,7m2 thiết kế 3 phòng ngủ

– Gía chủ nhà đề nghị: 36 triệu/tháng đã bao gồm phí quản lí và thuế, điện, nước, internet, TV cable, giữ 1 xe máy.

CĂN HỘ THỨ 2

– Toà Park 2, tầng 38 căn số 09 diện tích 114,5m2 thiết kế 3 phòng ngủ

– Gía chủ nhà đề nghị: 37,328 triệu/tháng đã bao gồm phí quản lí và thuế, điện, nước, internet, TV cable, giữ 1 xe máy.

CĂN HỘ THỨ 3

– Toà Landmark 3, tầng 30 căn số 03 diện tích 100,2m2 thiết kế 3 phòng ngủ

– Gía chủ nhà đề nghị: 37,328 triệu/tháng đã bao gồm phí quản lí và thuế, điện, nước, internet, TV cable, giữ 1 xe máy.

CĂN HỘ CẬP NHẬT THÊM THỨ 1

– Toà Central 3, tầng 10 căn số 03 diện tích 120,5m2 thiết kế 3 phòng ngủ

– Gía chủ nhà đề nghị: 37,328 triệu/tháng đã bao gồm phí quản lí và thuế, điện, nước, internet, TV cable, giữ 1 xe máy.

CĂN HỘ CẬP NHẬT THÊM THỨ 2

– Toà Central 3, tầng 12 căn số 10 diện tích 125,5m2 thiết kế 3 phòng ngủ

– Gía chủ nhà đề nghị: 38,495 triệu/tháng đã bao gồm phí quản lí và thuế, điện, nước, internet, TV cable, giữ 1 xe máy.